Tjänster

“Oavsett entreprenadsform eller projektets omfattning är kvalitet på utfört arbete viktigast.”

Byggnadsfirman PME AB erbjuder att utföra sina tjänster under entreprenadsformer efter beställarens förutsättningar:

 • Totalentreprenad
 • Utförandeentreprenad

Vi erbjuder utförande av Ny- och Ombyggnationer, Stambyte samt Servicearbeten som bl.a. omfattar:

 • Montage av prefabricerade betong och stål element
 • Betongarbete
 • Modulmontage
 • Fasadarbete
 • Takarbete
 • Fönsterbyte
 • Gipsning
 • Badrumsrenovering
 • Målning
 • Svetsning
 • Plattsättning
 • Sanering av asbest och PCB
 • Snickeri
 • Med mera…

Oavsätt entreprenadsform eller projektets omfattning är kvalitet på utfört arbete viktigast.

Cancerfonden