Kompetenser

“Vår strävan är att kontinuerligt vara uppdaterade när det gäller kompetenser och utbildningar som högt kvalité på utfört arbete kräver.”

Byggnadsfirman PME AB är certifierade inom:

  • Ledning, kontroll, tillsyn för arbeten med stålkonstruktioner samt “TR-Stål/n”
  • Byggarbets Samordnande – “BAS-P/BAS-U”
  • Murkverkskonstruktioner, utfarande klass I
  • Putsning, klass II
  • Våtrumsbehörighet
  • Asbest och PCB sanering
  • Heta arbeten
  • Säkra lyft

Cancerfonden