CSR (Corporate Social Responsibility)

“PMEs CSR program var startskottet för vår ungdomsverksamhet – en verksamhet som idag syselsätter hundratals ungdomar från Malmö-regionen – Trym Dahl, Ordförande i Föreningen Redline”

 

Vi på PME har vårt huvudkontor i Vellinge och arbetsområde som i mångt och mycket även involverar Malmö – en vacker, mångkulturell och snabbt växande stad full av möjligheter. Likt många andra större städer brottas staden/regionen dock med en del utmaningar framförallt på ett socialt plan varpå vi på PME sedan en tid tillbaka inlett ett samarbete med ett antal lokala organisationer och föreningar i regionen för att ge vårt bidrag. För oss har detta inneburit starten av ett CSR Program (Corporate Social Responsibility), ett program ämnat att arbeta med frågor kring integration, trygghet, utanförskap och ett bidrag till en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Vårt bidrag till satsningarna kan vara såväl finansiell som praktisk. Nedan kan ni följa några av våra projekt!

Team Rynkeby

PME är stolta sponsorer av Team Rynkeby och Barncancerfonden, Varje år drabbas ungefär 300 barn av cancer i Sverige. Framsteg inom barncancerforskningen gör att över 80% av dessa barn numera överlever. Detta är en utveckling vi gladeligen bidrar till.

Posted by | View Post | View Group

Aktiv Skola

Aktiv Skola är en stiftelse som verkar för lika villkor för alla barn oavsett var i landet man bor. De har sakkunniga på varje område och kan kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor, och blir på det sättet den extraresurs som skolan sällan har råd med.

 

Posted by | View Post | View Group

Narkotikafri Skola

RNS driver projektet ”Narkotikafri Skola” vars syfte är att är att förmå ungdomar att aldrig börja med narkotika. Genom drogförebyggande arbete hjälper vi skolorna att bli effektivare i sitt arbete med att göra Sveriges skolor till en trygg, säker och narkotikafri arbetsplats för såväl elever som skolpersonal.

Posted by | View Post | View Group

Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Posted by | View Post | View Group

Nolltolerans mot mobbing

Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö! Verksamheten Nolltolerans mot mobbning drivs av Preventica AB som har över trettio års erfarenhet av förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Under den tiden har ett flertal stödjande insatser implementerats, exempelvis: startandet av gruppverksamhet för utsatta barn, utbildningar för lärare/föräldrar/elever kring förebyggande verksamhet och tidig upptäckt samt stöd och behandling för unga människor och deras föräldrar.

Posted by | View Post | View Group

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn och gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige.

Posted by | View Post | View Group

Missing People

Missing People Sweden (MPS) är en ideell organisation som hjälper polis och anhöriga med att publicera efterlysningar och arrangera skallgångar när människor försvinner spårlöst.

Posted by | View Post | View Group
Cancerfonden